Osnovna čustva

Dan Casriel, začetnik bonding psihoterapevtskega pristopa, je trdil, da imamo 5 osnovnih čustev:

  • bolečino/žalost,
  • strah,
  • jezo,
  • ugodje/veselje
  • ljubezen

Vsa ostala čustva, so rezultat kombinacije teh osnovnih čustev. Bonding psihoterapija nam pomaga izboljšati zmožnost zavedanja, prepoznavanja, ločevanja in (primernega) izražanja vseh naših čustev.

Čustva so tesno povezana z zadovoljitvijo ali ne-zadovoljitvijo biopsihosocialnih oziroma najbolj osnovnih potreb vsakega posameznika. Ko so naše osnovne potrebe zadovoljene, to doživljamo in izražamo s prijetnimi čustvi (ugodje, veselje, ljubezen). Ko naše potrebe niso zadovoljene, to doživljamo in izražamo z nam neprijetnimi čustvi (strah, bolečina, jeza). Pomembno je poudariti, da čustva niso negativna in pozitivna, le naše občutenje le-teh je lahko prijetno ali neprijetno.

Vsako od osnovnih čustev, lahko občutimo v različnih delih našega telesa. Bolečina se nahaja v predelu trebuha, veselje in ugodje v predelu bokov, strah v predelu vratu, jeza v ramenskem obroču in prsnem košu, in ljubezen v predelu srca.

Piše: Adelina Kraja, mag. psih., BPT