Cenik storitev

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

45min

55€

SPREJEMNI INDIVIDUALNI POGOVOR

1,5h

55€

POLDNEVNA BONDING PSIHOTERAPEVTSKA DELAVNICA

4h

70€

CELODNEVNA BONDING PSIHOTERAPEVTSKA DELAVNICA

6h ali več

90€

VIKEND BONDING PSIHOTERAPEVTSKA DELAVNICA

2 dni

TELEFONSKI INDIVIDUALNI POGOVOR

45 min

55€