Pred vstopom v  BPT terapevt s klientom opravi ustrezen individualni terapevtski pogovor (sprejemno anamnezo), kjer pripravi klienta za vstop v seanso ali ga postopoma, z več pogovori, pripravi za sodelovanje, saj bi bila v nasprotnem primeru zanj delavnica sprva prezahtevna.

Sprejemna anamneza je standardni obrazec v okviru BPT modalitete, ki omogoča, da terapevt bolje spozna klienta iz vidika družinske anamneze, osebne zgodovine in stopnje zrelosti.

S pomočjo sprejemne anamneze terapevt tudi lažje presodi, ali je klient že zrel za udeležbo na intenzivni BPT delavnici ali morda potrebuje predhodno, dalj časa trajajočo, individualno, obliko priprave na delavnico.

Možnost individualne terapije

V primeru, da terapevt presodi, da posameznik ni pripravljen na vstop v skupinsko terapijo ali le ta sam izrazi željo za nadaljevanje z individualnimi terapijami, je to možno.

Individualna terapija je najpogosteje pogovorna terapija, ki pomaga pri psiholoških težavah:
 • čustvene,
 • kognitivne in
 • odnosne težave.

Prav tako je individualna terapija dobra podpora skupinskim bonding psihoterapevtskim delavnicam.

Individualna terapija traja 45 minut.

Individualna terapija je namenjena posameznikom, ki trpijo zaradi navedenih težav:

  • duševne stiske (depresija, poporodna depresija, tesnoba, panične motnje)
  • slaba samopodoba (občutki nevrednosti, nesposobnosti, nemoči in strahu)
  • posledic čustvenega, fizičnega ali spolnega nasilja
  • kemične in nekemične odvisnosti (alkohol, marihuana, motnje hranjenja, samopoškodovanje, spolnosti, pornografije, dela, odnosov)
  • osebnih stiske ob novonastalih življenjskih situacijah (razveza, smrt družinskega člana, mobing, nezvestoba, upokojitev, izguba službe, zaključevanje šolanja, poroka, odhod od doma, rojstvo otroka,..)