ZBPS opravlja projektno delo na podlagi kandidatur na javne razpise.

Zahvaljujemo se glavnim sofinancerjem, ki omogočajo izvajanje naših preventivnih, terapevtskih in rehabilitacijskih programov:

 • MDDSZEM,
 • MZ,
 • MOK.

Aktivnosti programa “Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih substanc”, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, najdete tudi na naši Facebook strani: https://www.facebook.com/programZBPS/

 
 • 2020 – 2022: Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih sredstev
 • 2018 – 2020: Izobraževanje staršev za preventivno delovanje
 • 2018 – 2020: Center za psihosocialno pomoč – bonding
 • 2018: Izobraževanje pedagoških delavcev za preventivno delovanje
 • 2017 – 2019: Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih sredstev
 • 2017: Izobraževanje pedagoških delavcev za preventivno delovanje (vrtci)
 • 2017: Izobraževanje staršev za preventivno delovanje (vrtci / šole)
 • 2017: Izobraževanje pedagoških delavcev za preventivno delovanje (šole)
 • 2017: Psihosocialna pomoč za družine (starši, mladina, otroci, zasvojene osebe)
 • 2017: Inovativni visokopražni program za abstinente in njihove bližnje osebe
 • 2015 – 2016: Izobraževanje pedagoških delavcev za univerzalno preventivo
 • 2016: Preventivne delavnice za starše in otroke – za preprečevanje destruktivnega vedenja otrok in nasilja v družinah (kot del širšega projekta Centri za družine)
 • 2015 – 2016: Preprečevanje zlorab alkohola in drugih psihoaktivnih sredstev
 • 2015: Preventivne delavnice za starše, otroke in ped. delavce – za preprečevanje destruktivnega vedenja otrok in nasilja v družinah
 • 2015: Specializirana preventivna pomoč ped. ustanovam, staršem in otrokom
 • 2015: Svetovanje in supervizija ped. delavcem za preventivno delo
 • 2015: Center za družine – Južna Primorska in širše
 • 2014 – 2016: Izobraževanje staršev za preprečevanje zasvojenosti ter drugih oblik destruktivnega vedenja otrok
 • 2014: Preventivne delavnice za starše, otroke in ped. delavce
 • 2013 – 2014: Preprečevanje zlorabe alkohola

Več o projektih najdete na spletni strani ZBPS:

http://zbps.si/projekti.html