Reference in licenca:

dr. Bogdan Polajner

– supervizor s področja sociale, z licenco Socialne zbornice Slovenije.
– nad 10 let supervizorskega dela na področju terapevtskih programov, sociale, šolstva (vzgojni zavodi, šole, dijaški domovi,…)