Članki

Polajner, B. (2011). Bonding psihoterapija (BPT) modaliteta za terapijo, preventivo in osebnostno rast. Zbornik predavanj: ZZV Ravne na Koroškem.

Polajner, B. (15.11.2011). Bonding psihoterapija, modaliteta za terapijo, preventivo in osebnostno rast. Aerodrom Slovenj Gradec: Mednarodna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti.

Polajner, B. (2013). Bonding psihoterapija. Rogla 31.5.2013: Redna letna srečanja psihoterapevtov Slovenije.

Članek v Vzgoji (2013)

Dr. Bogdan Polajner: Notranja disciplina in motivacija
Temelja za preprečevanje in zdravljenje zasvojenosti.

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-52IAWQBN/7ac5ea1b-1c92-4c7d-96ed-9f090db79957/PDF

Članek v Vzgoji (2014):

Dr. Bogdan Polajner: BONDING PSIHOTERAPIJA – PREDSTAVITEV IN MOŽNOSTI UPORABE V PSIHOSOCIALNI REHABILITACIJI INVALIDOV IN
NJIHOVIH DRUŽIN.

http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2014_No2_p62-70.pdf

Članek v Delu (1.9.2017)

Bogdan Polajner: Najboljši vzgojitelj je tisti, ki ima otroka rad.

https://www.delo.si/nedelo/bogdan-polajner-najboljsi-vzgojitelj-je-tisti-ki-ima-otroka-rad.html

Članek v Slovenskih Novicah (14.11.2017):

Dr. Bogdan Polajner: Kako iz primeža zasvojenosti.

https://www.slovenskenovice.si/lifestyle/zdravje/kako-iz-primeza-zasvojenosti

Članek v Primorske novice – Goriška (7.8.2018)

Dr. Bogdan Polajner: Zdravi užitki, najboljša obramba. https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf/view?filePath=2018/08/08/c8a4f681-8947-4c4b-8f95-83ac52ed526b&language=sl&topicGroupId=d04afc96-9859-339e-9673-e137e074b82a&topicGroupId=b42c405c-8a32-395a-a2c5-78f4b6d62c1f&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=override

Dr. Polajner, B.: »Vloga staršev pri preprečevanju digitalne zasvojenosti«, revija Vzgoja, št. 81 (str. 14-18), marec 2019.

https://www.revija-vzgoja.si/revija-vzgoja/izdane-stevilke/letnik-xxi/vzgoja-xxi-81

Dr. Bogdan Polajner (17.1.2019) v knjigi Misliti socialne inovacije, PeF UL:

»PROJEKT ČLOVEK«: KLJUČNA NAČELA PRI UVAJANJU INOVATIVNIH SOCIALNOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV NA PODROČJU POMOČI ZASVOJENIM Z DROGAMI

http://www.socialneinovacije.si/projekt-clovek-kljucna-nacela-pri-uvajanju-inovativnih-socialnozdravstvenih-programov-na-podrocju-pomoci-zasvojenim-z-drogami/

Dr. Bogdan Polajner in Mateja Erce, mag.psih.: “Kaj je bonding psihoterapija?”, glasilo Paraplegik, št. 160 (str. 49), marec 2020

https://www.zveza-paraplegikov.si/sites/default/files/160MAR20.pdf

Radio objave

Dr. Bogdan Polajner na Radiu Ognjišče (3.10.2018): KAKO ŽIVETI, DA SE LJUBEZEN, KI JE V NAS, LAHKO SPROSTI?

https://radio.ognjisce.si/sl/208/utrip/28388/?fbclid=IwAR26eH3GHhXtTwYji2qRSZLf16GLKD-g1YOD_ZGogqxoC1RfqB39WBlIRqA

Dr. Bogdan Polajner na Radiu Ognjišče (3.4.2019): ČUSTVA SO KOT EKONOM LONEC, NEIZRAŽENA LAHKO EKSPLODIRAJO

https://radio.ognjisce.si/sl/212/utrip/29536/

Dr. Bogdan Polajner na Radiu Ptuj (24.9.2019): Bolnik ob strašni novici o bolezni reagira z begom in zanikanjem

https://www.radio-ptuj.si/podravje-na-moji-dlani/zdravnik-svetuje/30-spodaj-rotator-desno/3199-bolnik-ob-strasni-novici-o-bolezni-reagira-z-begom-in-zanikanjem

Dr. Bogdan Polajner na Radiu Ptuj (1.10.2019): Psihološka pomoč je pri celostnem pristopu zdravljenja še vedno zanemarjena

https://www.radio-ptuj.si/podravje-na-moji-dlani/zdravnik-svetuje/3211-psiholoska-pomoc-je-pri-celostnem-pristopu-zdravljenja-se-vedno-zanemarjena?fbclid=IwAR02XZcBtKgcCJJMe-q5ckPx4Ef7WDvsi6DkGHBjbM2uKO07hOotaMO8l8c

Dr. Bogdan Polajner na Radiu Ognjišče (1.6.2020): “Pomembno je, da lahko pokažem, izkričim tisto, kar čutim!”

https://radio.ognjisce.si/sl/227/oddaje/31590/dr-bogdan-polajner-pomembno-je-da-lahko-pokazem-izkricim-tisto-kar-cutim.htm?fbclid=IwAR3uvyqJssDKUnZLuKfUHQf3q79UPO7pJLbs0mS94AjQqxQrFJdHUlIwFEw

Objave

Polajner, B. (1998). Vrednote zasvojenih z drogami v okviru psihološke obravnave “Projekt Človek”. Doktorska disertacija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Ravšelj, N. (2015). Biopsihološke utemeljitve bonding psihoterapevtske modalitete: zaključna naloga (Doctoral dissertation, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije).

https://repozitorij.upr.si/Dokument.php?id=7226&lang=slv

Blaži, N. (2016). Vpliv bonding psihoterapije na splošno subjektivno zaznano blagostanje klientov:[zaključna naloga] (Doctoral dissertation, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije).

https://repozitorij.upr.si/Dokument.php?id=9037&lang=slv

Erce, M. (2016). Ugotavljanje koristnosti bonding psihoterapevtske modalitete s pomočjo usmerjenih intevrjujev: zaključna naloga (Doctoral dissertation, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije).

https://www.famnit.upr.si/files/zakljucna_dela_repo/449

Kraja, A. (2016). Psihološki vidiki stresa ter njegova psihoterapevtska obravnava: zaključna naloga (Doctoral dissertation, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije).

https://www.famnit.upr.si/files/zakljucna_dela_repo/454

Križaj, K. (2017). Krepitev čustvene inteligentnosti otrok in mladostnikov s pomočjo vaj iz bonding psihoterapevtske modalitete: zaključna naloga (Doctoral dissertation, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije).

http://repozitorij.upr.si/Dokument.php?id=8832&lang=slv

Erce, M. (2019). Učinek Bonding psihoterapije na stres in medosebne odnose : magistrsko delo. Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. http://www.famnit.upr.si/sl/studij/zakljucna_dela/view/875.

Kraja, A. (2019). Vloga bonding psihoterapije (BPT) pri pomoči pacientom s kronično bolečino: magistrsko delo (Doctoral dissertation, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije).

https://repozitorij.upr.si/Dokument.php?id=17901&lang=slv

Naša stran na Facebooku in Instagramu