PRIROČNIKI in GRADIVA

Psihološki mini priročnik

Vsebine:

 • vzpostavimo dnevno rutino,
 • ritual za odmor,
 • odzivi na stresno situacijo -> nezdravi in zdravi odzivi,
 • zdravi odzivi na stresno situacijo,
 • ravnanje s čustvi v stresnih razmerah.

PREPREČEVANJE DIGITALNIH ZASVOJENOSTI (v času epidemije in nasploh) – vloga staršev

Vsebine:
• osnova vsake preventive raznih zasvojenosti
• katere zdrave zmožnosti naj kot starš priučim svojemu otroku?
• tri ključne naloge staršev

KAKO LAHKO PREPOZNAMO ALI SO OTROCI ZAPADLI V DIGITALNO OZ. EKRANSKO ZASVOJENOST?

Vsebine:

 • faze zapadanja v zasvojenost,
 • 12 kriterijev, ki jih lahko starši uporabijo pri opazovanju otroka in njegovega odnosa do tehnično – ekranskih sredstev,
 • kje najti pomoč,
 • testi oz. vprašalniki za ugotavljanje zasvojenosti.

OBVESTILA

NAVODILA V ZVEZI S KORONAVIRUSOM (COVID-19 ) / posodobljena navodila iz dne 25.3.2020:

Spoštovani,

posredujem vam nekaj napotkov, ki jih pozorno preberite in se jih držite:

Navodila za ravnanje v primeru zaznave simptomov obolelosti za COVID-19 (vročina, kašelj, dihalna stiska, itd.)

Če zbolite oz. imate znake akutne okužbe dihal (npr. vročina, kašelj, težko dihanje) in ste se v zadnjih 14 dneh zadrževali na območjih, kjer obstaja povečano tveganje za okužbo z COVID-19 ali ste bili v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena okužba z COVID-19, se umaknite v ločen prostor oziroma vzdržujte razdaljo vsaj 1,5 metra od ostalih ljudi. Po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik v rednem delovnem času, dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer boste prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.

Simptomi in znaki okužbe so podobni tako pri COVID-19 kot pri drugih okužbah dihal. Oseba, ki izkazuje simptome ali znake okužbe dihal, naj odpove svoje aktivnosti, pri katerih je v neposrednem stiku z drugimi ljudmi, ostane naj doma ter dosledno upošteva načela higiene rok in higiene kašlja.

Navodilo za primere neposrednega psihoterapevtskega in intenzivnega rehabilitacijskega dela z uporabniki ter za nekatere oblike intenzivnega preventivnega dela z uporabnik (npr. dinamične meditacije ipd):

Izvajanje aktivnosti in metod BPT ter podobnih vaj, kjer lahko prihaja do neposrednega fizičnega stika med klienti, zlasti npr. stika med lici med osebami, nosom in ličnicami ipd.  (ali med klienti in terapevti ter asistenti), do nadaljnjega ni dovoljeno; zlasti niso dovoljene klasične oblike BPT delavnic)! Nadomeščamo jih z individualnim psihoterapevtskim delom.

Navodila glede informiranja vodstva ZBPS:

V primeru obolenj, samoizolacije in morebitnega ne-vključevanja klientov, ki izkazujejo bolezni dihal, ali se vračajo iz kriznih žarišč ali sumijo, da so okuženi, obveščajte vodstvo ZBPS neposredno na:

bogdan.polajner(at)zbps.si

Po potrebi in v primeru nejasnosti se z vodstvom posvetujte neposredno po telefonu: 041 798 046

S pozdravi in srečno,

predsednik ZBPS, dr. Bogdan Polajner, l.r.

ČLANKI

VAJE

OBJAVA: COVID-19 IN ALKOHOL

Pitje alkohola NE uničuje novega koronavirusa.
Pitje alkoholnih pijač z visokim odstotkom alkohola NE ubije virusa v vdihanem zraku.
Pitje alkohola (pivo, vino, žgane pijače, zeliščni alkohol) NE spodbuja imunosti in odpornosti proti virusu.

Pitje alkohola, ne glede na vrsto alkoholne pijače, nas NE bo zaščitilo pred boleznijo COVID-19, niti NE bo preprečilo okužbe z novim koronavirusom.
Naš imunski sistem lahko krepimo z zdravim načinom prehranjevanja in redno telesno aktivnostjo.

https://www.nijz.si/sl/pitje-alkohola-slabi-naso-sposobnost-boja-proti-bolezni-covid-19?fbclid=IwAR1-AsaHWxJ2h1-f5tHhwNMyCVwlAbLtudWkrMUN6qFKhOM9zoFtynidnEk

OBJAVA: COVID-19 IN KAJENJE

Opustitev kajenja, ki je koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju, ima še večji pomen v času covid–19.
Svetujemo čim prejšnjo opustitev kajenja in uporabe drugih tobačnih in povezanih izdelkov. Le tako lahko pridobite največ koristi za svoje zdravje.
Za pomoč pri opuščanju kajenja so na voljo različni viri pomoči

https://www.nijz.si/sl/opustitev-rabe-tobacnih-in-povezanih-izdelkov-v-casu-epidemije-COVID-19?fbclid=IwAR2m2lP4DcrY-Q4w5j8Y6ECdmTA97ymcAC2TQxioJaqVjJwfZyZ_toQF4hQ

OBJAVA: COVID-19 IN DUŠEVNO ZDRAVJE

Nekaj nasvetov, kako lahko poskrbimo za svoje dobro počutje tudi v času epidemije.

Če smo preobremenjeni ali v stiski, so za krajše razbremenilne pogovore na voljo:

 • svetovalci v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji,
 • svetovalci na enotni telefonski številki 080 51 00.

Seznam telefonskih kontaktov najdete na tej povezavi:

https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne?fbclid=IwAR32EymWvCInEIeucDLshdVSs4FVKG_UYlDJJyPs-TC0c6D-BEfHac2a6uQ

Vaje najdete tudi na naši FB strani: https://www.facebook.com/ZBPSlovenije/

In na Instagramu: #Bondingpsihoterapija

Program »Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih substanc« sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.