Bonding psihoterapija

BPT je ena od priznanih svetovnih psihoterapevtskih modalitet; hkrati se BPT uporablja tudi kot sistem (metoda) osebnostne rasti.

BPT je polnopravna priznana modaliteta v okviru EAP ter sočasno preko svoje pravne osebe tudi polnopravna EAP članica.

BPT se je do sedaj v svetu implementirala v številnih državah v ZDA, EU in Južni Ameriki.

Najvišje strokovno-pravno-povezovalno telo s področja BPT je International Society for Bonding Psychotherapy (ISBP). Obstajajo tudi tri celinske zveze (za Evropo je to ESBP), znotraj katere vsaka država – po pravilih ISBP – tvori svojo pravno telo, ki združuje Bonding psihoterapevte (v RS se to pravno telo imenuje Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije – ZBPS).

Izvorno je BPT oblikoval ameriški psihiater in zdravnik Daniel Casriel, ki je leta 1963 pričel z intenzivnim terapevtskim delom z zasvojenimi z drogami (Synanon, Kalifornija). Pri svojem delu v prvih »komunah« je opazil značilno potrebo pacientov po fizični in čustveni bližini, varnosti in sprejetosti od drugih oseb – ta potreba je bila še posebej izrazita v situacijah, ko so pacienti doživljali zelo intenzivna čustva. Potrebo po fizični in čustveni medosebni povezanosti z drugimi osebami je Casriel poimenoval »bonding« (= medosebna povezanost, povezovanje, navezanost).

V iskanju psihoterapevtskega odgovora na (nezadovoljeno) potrebo po bondingu (medosebni povezanosti) je Casriel pričel s postopnim razvijanjem metod uporabe telesnega stika (ne-seksualnega objema) kot dodatnega elementa v sicer že obstoječi skupinski psihoterapiji. Casriel je sestavil prvo celovito predstavitev tega takrat novega psihoterapevtskega pristopa, ki ga je poimenoval »New Identity Processing (Procesiranje nove identitete oz. NIP)«. Slednje ime je do devetdesetih let veljalo kot mednarodno priznano ime tega terapevtskega pristopa, ki se sedaj imenuje BPT.

V Ameriki delo pokojnega Casriela nadaljuje zlasti Franklin W. Ellis – v vlogi priznane osrednje osebe iz ZDA za strokovno-doktrinarni razvoj BPT (hkrati predsednik ASBP). V Evropi so med svetovno znanimi Bonding psihoterapevti npr. dr. Martien Kooyman, psihiater (Nizozemska); Konrad Stauss, zdravnik (Nemčija), dr. Johan Maertens (Belgija) in številni drugi.

Po svetu deluje nekaj sto priznanih bonding psihoterapevtov s certifikatom ISBP (npr. v Nemčiji nekaj nad 80, v Italiji prb. 30 BPT psihoterapevtov itd). V Sloveniji sta do leta 2001 specializacijo zaključila dva psihoterapevta, od njiju je eden septembra 2011 prejel še certifikat BPT Teaching Fellow-a, od leta 2019 pa imamo v Sloveniji še 4 nove psihoterapevtke.

BPT se lahko uporablja za različne namene in ni namenjena zgolj psihoterapevtski pomoči osebam z različnimi čustvenimi in/ali odnosnimi motnjami in stiskami. BPT je kot preventivna in terapevtska metoda namenjena tistim, ki želijo razviti in okrepiti čustvene kompetence ter doživljanje varnosti v medosebni povezavi z drugimi. Metoda posamezniku pomaga pri prepoznavi disfunkcij na področju emocij, mišljenja in vedenja ter telesnih simptomov, kar pomaga k pozitivni spremembi. BPT je primerna tudi kot metoda preventive in osebnostne rasti ter pri poklicnih potrebah (za višanje primernosti in usposobljenosti za profesionalno delo z ljudmi).

Glavni cilj BPT je razviti zdrav, varen odnosni življenjski slog ter tako preseči strah pred intimnostjo, odnosno bližino in zavrnitvijo od drugih oseb. BPT se med drugim usmerja k povečevanju sposobnosti klienta za zadovoljevanje odnosih biopsihosocialnih potreb, čemur kasneje sledi zmožnost vzpostavljanja pozitivnih medosebnih odnosov in uživanja v življenju. Za ohranitev zdravih odnosov pa je potreben varen stil navezanosti, ki se ga doseže z učenjem doživljanja bližine v varni skupini ter s spremembo negativnih prepričanj o sebi in drugih v pozitivna prepričanja.

dr. Bogdan Polajner, univ. dipl. psih.

Bonding psihoterapevt in Teaching Fellow

Višji svetovalec

Supervizor z licenco SZS

Delovne izkušnje

 • 20 let neposrednega strokovnega dela z ljudmi (osebe v stiskah, alkoholiki, zasvojenci z drogami, starši in partnerji uživalcev drog, mladostniki z rizičnim vedenjem…)
 • 20 let preventivnega dela (zlasti na šolah)

Kontakt

Reference

 • strokovni izpit na MDDSZ, s področja sociale
 • registrirani znanstveni raziskovalec
 • strokovni naziv: višji svetovalec MDDSZ (l. 2001)
 • zunanji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede (predmet droge in kriminaliteta)
 • predstojnik CPR
 • član predsedstva ESBP in ISBP, EFTC
 • opravljeno izobraževanje DDRSTP I. in II. (Pompidou skupina, Svet Evrope)
 • opravljeno izobraževanje za operatersko delo za program Progetto Uomo (Rim)
 • 15 let upravnega in strokovnega vodenja ter neposrednega terapevtska dela v programu »Projekt Človek« – strokovna pomoč zasvojenim z drogami in njihovim družinam; v okviru tega ustanovitelj 10 centrov za pomoč zasvojenim v RS
 • Komisija za droge pri Vladi RS (razširjena ministrsko-strokovna komisija), 1999 – 2001 podpredsednik, 2001 – 2003 član
 • Strokovni svet za socialno varstvo RS, MDDSZ, 2001 – 2007 (član)
 • Strokovni svet Socialne zbornice Slovenije, 2003 – 2006 (član)
 • Strokovna komisija MZŠŠ za analizo problematike nasilja v šolah (Urad za šolstvo, MŠZŠ), 2003 – 2004 (član)

Reference in bibliografija

Ostali terapevti

Mateja Erce, mag. psih.

Mateja Erce, mag. psih.

Bonding psihoterapevtka (2019)

Telefon: 041 748 053
Elektronska pošta: mateja.erce@bonding.si
Lokacija delovanja: Koper

Izpit iz socialnega varstva (2020)

Adelina Kraja, mag. psih.

Adelina Kraja, mag. psih.

Bonding psihoterapevtka (2019)

Telefon: 041 748 262
Elektronski naslov: adelina.kraja@umikat.si
Lokacija delovanja: Ljubljana
Spletna stran: https://www.umikat.si/

Neža Blaži, dipl. biopsih. (UN)

Neža Blaži, dipl. biopsih. (UN)

Bonding psihoterapevtka (2019)

Elektronska pošta: neza.blazi@projektclovek.si
Lokacija delovanja: Tržič

Izpit iz socialnega varstva (2021)

Saša Dajčman, dipl. psih. (UN)

Saša Dajčman, dipl. psih. (UN)

Bonding psihoterapevtka (2019)

Elektronska pošta: info@psihoterapija-vilin.si
Lokacija delovanja: Maribor
Spletna stran: https://psihoterapija-vilin.si/

Člani na usposabljanju

Urša Mele, mag.psih.

Članica na usposabljanju

Elektronska pošta: usa.mele@gmail.com
Telefon:
Lokacija delovanja: Ljubljana, Maribor

Katja Križaj, dipl. biopsih. (UN)

Katja Križaj, dipl. biopsih. (UN)

Članica na usposabljanju

Elektronska pošta: katja@vivalavita.si
Lokacija delovanja: Istra, Ljubljana, Maribor
Spletna stran: Www.vivalavita.si

Nastja Ravšelj, mag.

Članica na usposabljanju

Elektronska pošta: n.ravselj@gmail.com
Lokacija delovanja: Istra

Mojca Djorić

Članica na usposabljanju

Elektronska pošta: mojcadjoric@hotmail.com
Lokacija delovanja: Ljubljana, Maribor

Sonja Rotar

Članica na usposabljanju

Elektronska pošta: sonjarotar@projektclovek.si
Lokacija delovanja: Ljubljana

Suzana Čajić

Članica na usposabljanju

Elektronska pošta: suzi.cajic@gmail.com
Lokacija delovanja: Gorenjska

Andrej Majcenovič

Član na usposabljanju

Elektronska pošta: andrej.majcenovic@icloud.com
Lokacija delovanja: Ljubljana