Cenik storitev

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

45min

50€

SPREJEMNI INDIVIDUALNI POGOVOR

1,5h

50€

POLDNEVNA BONDING PSIHOTERAPEVTSKA DELAVNICA

4h

50€

CELODNEVNA BONDING PSIHOTERAPEVTSKA DELAVNICA

6h ali več

70€

VIKEND BONDING PSIHOTERAPEVTSKA DELAVNICA

2 dni

150€

TELEFONSKI INDIVIDUALNI POGOVOR

45 min

50€