ISBP KONFERENCA 2024

12.-14. september 2024, Portorož, Slovenija, EU

ISBP CONFERENCE 2024

12. -14. September 2024, Portorož, Slovenia – EU

Glavni naslov konference: Sprehod od travme do “cvetenja” in veselja

Podnaslovi: 

 • Razumevanje travme: Raziskave s psihološkega, nevrološkega ali biološkega vidika
 • Terapevtski pristopi: Raziskovanje čustveno in telesno usmerjenih terapij za zdravljenje travme
 • Razcvet po travmi: Vključevanje v življenje po travmi: gojenje radostnega življenja po travmi

Nekateri glavni govorniki: 

 • Paul Komatinsky
 • dr. Martien Kooyman
 • dr. Godehard Stadtmuller
 • Robert S. (Robin) Seiler, Jr.
 • dr. Bogdan Polajner
 • Skip Ellis
 • Astrid Vlamynck

Jezik konference: angleščina

Za več informacij o konferenci in pošiljanje povzetkov (rok: 1.3.2024)
e-pošta: isbp.conference@gmail.com

Osnutek za konferenčne prispevke se nahaja na dnu te spletne strani.

Stroški udeležbe:

Kotizacija, ki vključuje konferenco, dobrodošlico in odmore za kavo (možno le za vse dni: 12. – 14.09.2024):

 • Plačano do 1.3.2024: 100,00 EUR
 • Plačano po 1.3.2024: 150,00 EUR

Dodatni stroški (neobvezno):

 • Gala večerja (brez pijače), 13.9.2024: 50,00 EUR

INFORMACIJA ZA PLAČNIKE

Prosimo, da zainteresirani za udeležbo še pred nakazilom kotizacije preverite razpoložljivost prostih mest s kratkim e-sporočilom, poslanim zakladničarju ISBP, gospodu Franku Uhlmanu: FLUhlmann@web.de

Kotizacije za udeležbo na konferenci nakažite na naslov glavnega organizatorja: ISBP (podatki so navedeni spodaj). Plačilo kotizacij na naslov ISBP velja enotno za vse udeležence – ne glede na to ali prihajajo iz Slovenije ali iz drugih držav. ISBP vam bo izstavil račun oz. potrdilo o prejetem plačilu.

Ime in podatki prejemnika:

 ISBP e.V.

Bahnhofstrasse 21

88048 Friedrichshafen

Ime in podatki banke prejemnika:

 GLS Gemeinschaftsbank e.G.

44774 Bochum (P.O. box) ali Christstrasse 9, 44789 Bochum

IBAN DE 51 4306 0967 8213 1548 00

BIC GENODEM1GLS

Konferenca bo potekala v Grand Hotelu Portorož, Obala 33, Porotož, Slovenija.

Lifeclass je skupina hotelov na istem območju Portoroža.

Conference main title: A walk from trauma to thriving and joy

Subtitles:

 • Understanding Trauma: Research from Psychological, Neurological, or Biological Perspectives
 • Therapeutic Approaches: Exploring Emotional and Body-Oriented Therapies for Trauma
 • Thriving Beyond Trauma: Cultivating a Joyful Life After Trauma

Some main speakers:

 • Paul Komatinsky
 • Martien Kooyman, PhD
 • Godehard Stadtmuller, PhD
 • Robert S. (Robin) Seiler, Jr.
 • Bogdan Polajner, PhD
 • Skip Ellis
 • Astrid Vlamynck

Conference working language: English

Contact for more information about the conference and to send abstracts (deadline: 1. March 2024)
e-mail: isbp.conference@gmail.com

Check the bottom of the website for a provided template for the conference abstract.

Cost of participation:
Conference fee that includes conference, welcome reception and coffee breaks (possible only for all days: 12. – 14. September.2024):

 • Paid till 1. March.2024: 100,00 EUR
 • Paid after 1. March.2024: 150,00 EUR

Additional costs (optional):

 • Gala dinner (without drinks), 13.September.2024: 50,00 EUR

INFORMATION FOR PAYERS:

If you are interested in attending, please check the availability of places before paying the registration fee by sending a short email to the ISBP Treasurer, Mr Frank Uhlman: FLUhlmann@web.de

Conference registration fees should be paid to the address of the main organizer: ISBP (details below). Payment of conference registration fees to ISBP applies uniformly to all participants – regardless of whether they are from Slovenia or other countries. ISBP will issue you with an invoice or a receipt of payment.

Name and details of the recipient:

ISBP e.V.

Bahnhofstrasse 21

88048 Friedrichshafen

Name and details of the beneficiary bank: 

GLS Gemeinschaftsbank e.G.

44774 Bochum (P.O. box) or Christstrasse 9, 44789 Bochum

IBAN DE 51 4306 0967 8213 1548 00

BIC GENODEM1GLS

The conference will take place at the Grand Hotel Portorož, Obala 33, Portorož, Slovenia.

Lifeclass is a group of hotels, in the same area of Portorose.

Letošnja konferenca poteka v Grand Hotelu Portorož, le enem od 6 objektov LifeClass Hotels & Spa Resorta v središču Portoroža.
Lastnosti LifeClass Hotels & Spa se razlikujejo od hotelov s 4* do 5*, ki se vsi nahajajo SKUPAJ v HOJE RAZDALJAVI in so vsi POVEZANI z notranjimi hodniki do sejnih dvoran, kjer bo potekala konferenca.
Če se torej odločite za spanje v Hotelih LifeClass, imate veliko izbire!

Za našo konferenco smo se dogovorili za posebne cene, tako da imate, če se odločite za namestitev v enem od hotelov LifeClass Hotels & Spa, nekaj naslednjih možnosti, da to storite po znižanih cenah:
1. Rezervacijo lahko oddate na naslednji povezavi: https://secure.phobs.net/booking.php?company_id=e176d39d6db85e038e37499a24a57e98&date=2024-09-12&nights=1&partners_access=ISBP2024 
2. Uporabite lahko posebno promocijsko kodo: ISBP2024 in uradno spletno stran LifeClass Hotels & Spa: https://www.lifeclass.net/en
3. Lahko pokličete direktno v rezervacijsko pisarno in agentu poveste, da želite opraviti rezervacijo za konferenco ISBP 2024: +386 5 692 90 01
4. Lahko napišete neposredno e-pošto na rezervacijski urad in zabeležite, da želite opraviti rezervacijo za konferenco ISBP 2024: booking@lifeclass.net

UPOŠTEVAJTE, da je PARKIRANJE ob doplačilu 12 eur na dan (zunanje parkirišče) ali 18 eur na dan (garaža – če je na voljo).
Upam, da vam bo bivanje všeč in se vidimo septembra!

V primeru težav s hotelsko nastanitvijo, kontaktirajte:
Nastja Podgoršek
e-pošta: na.podgorsek@gmail.com

Drugi hoteli v bližini:

Hotel Histion (20min hoje): Obala 2b, 6320 Portorož

Hotel Bernardin (25min hoje): Obala 4f, 6320 Portorož

Hotel Marko (3min hoje): Obala 28, 6320 Portorož

Hotel Remisens (16min hoje): Obala 77, 6320 Portorož

Hotel Boutique (18min hoje): Obala 89, 6320 Portorož

Letališča:
Letališče Trst (TRS), 60 minut vožnje od Portoroža
Letališče Ljubljana (LJU), 1 uro 25 minut vožnje iz Portoroža
Beneško letališče Marco Polo (VCE), 2 uri vožnje iz Portoroža
Letališče Treviso (TSF), 2 uri vožnje iz Portoroža
Letališče Zagreb (ZAG), 2 uri in 30 minut vožnje od Portoroža

Storitev prevoza:
V Portorož se z zgornjih letališč najlažje pripeljete s prevozom GoOpti. Rezervacijo za prevoz lahko opravite na spletni strani: https://www.goopti.com/en/

Cene so nižje, če prevoz rezervirate dovolj vnaprej (1-2 meseca).

Avtobus ali vlak:
Potovanje z avtobusom do Portoroža je možno, vendar je lahko izziv. Ko ste v Portorožu, je za premikanje po mestu na voljo javni prevoz.
Z vlakom lahko potujete iz večine evropskih držav preko povezave do Kopra (Slovenija), Trsta (Italija) ali Ljubljane (Slovenija). S teh lokacij potrebujete avtobusni ali drug prevoz do Portoroža.

This year’s conference is taking place in Grand Hotel Portorož, just one of 6 properties of LifeClass Hotels & Spa Resort in the city center of Portorose.
LifeClass Hotels & Spa properties varies from 4* to 5* hotels which are all located TOGETHER in WALKING DISTANCE and are all CONNECTED with indoor corridors to the meeting halls where the conference will take place.
So if you decide to sleep at LifeClass Hotels, you have plenty to choose from!
We have agreed on special rates for our conference so if you decide to be accommodated at one of LifeClass Hotels & Spa properties, you have few following options to do so under discounted rates:
2. You can use special promo code: ISBP2024 and use LifeClass Hotels & Spa official website: https://www.lifeclass.net/en
3. You can call directly in the reservation office and tell the agent that you would like to place a reservation for ISBP 2024 conference: +386 5 692 90 01
4. You can write a direct email to the reservation office and note that you would like to place a reservation for the ISBP 2024 conference: booking@lifeclass.net
NOTE that PARKING is per additional payment of 12 eur per day (outdoor parking) or 18 eur per day (garage – if available).
Hope you will enjoy your stay and see you in September!

If you have any problems with your hotel accommodation, please contact:
Nastja Podgoršek
e-mail: na.podgorsek@gmail.com

Other hotels nearby: 

Hotel Histion (20min walk): Obala 2b, 6320 Portorož

Hotel Bernardin (25min walk): Obala 4f, 6320 Portorož

Hotel Marko (3min walk): Obala 28, 6320 Portorož

Hotel Remisens (16min walk): Obala 77, 6320 Portorož

Hotel Boutique (18min walk): Obala 89, 6320 Portorož

Airports: 

Trieste Airport (TRS), 60-minute drive from Portorož

Ljubljana Airport (LJU), 1 hour 25-minute drive from Portorož

Venice Marco Polo Airport (VCE), 2-hour drive from Portorož

Treviso Airport (TSF), 2-hour drive from Portorož

Zagreb Airport (ZAG), 2-hour 30-minute drive from Portorož

Shuttle service: 

The easiest way to travel to Portorož from the airports above is to take a shuttle service like GoOpti transport. Reservation for transfer can be made on this website: https://www.goopti.com/en/. Prices are lower if the shuttle is booked well in advance (1-2 months).

Bus or train:

Travel by bus to Portorož is possible but can be challenging. Once in Portorož, public transportation is available to move around the city.

You can travel by train from most European countries via a connection to Koper (Slovenia), Trieste (Italy) or Ljubljana (Slovenia). From these locations, you need a bus transfer or other transport to reach Portorož.

Call for Abstracts: Shape the Conversation!

Amplify your insights at our psychotherapy conference. Download our streamlined template below for a smooth submission process. Benefit from structured guidance to shape your research cohesively.

Please submit a conference abstract to isbp.conference@gmail.com by March 1st, 2024.

Join fellow psychotherapists in advancing the field. Your expertise is integral!

See you at the conference!

Ko bo število prostih mest zapolnjeno, bomo to objavili TUKAJ.

When the number of available places will be filled, we will announce it HERE.

Slovenska prijavnica

Prijava na ISBP konferenco (12. - 14.9.2024)

Registration form in English

Registration for the ISBP conference (12. - 14.9.2024)