ISBP KONFERENCA 2024

12.-14. september 2024, Portorož, Slovenija, EU

ISBP CONFERENCE 2024

12. -14. September 2024, Portorož, Slovenia – EU

Glavni naslov konference: Sprehod od travme do “cvetenja” in veselja

Podnaslovi: 

 • Osnove boding psihoterapije
 • Psihoterapevtski sprehod od travme do uspeha in veselja
 • Primeri dobre prakse
 • Raziskave
 • Ostale povezane teme

Nekateri glavni govorniki: 

 • Paul Komatinsky
 • dr. Martien Kooyman
 •  dr. Godehard Stadtmuller
 • Jeff Gordon
 • Ute Schreckenberg
 • Jochen Zimmermann
 • dr. Bogdan Polajner

Jezik konference: angleščina

Za več informacij o konferenci in pošiljanje povzetkov (rok: 30.12.2023):
Mateja Erce
e-pošta: isbp.conference@gmail.com

Stroški udeležbe:

Kotizacija, ki vključuje konferenco, dobrodošlico in odmore za kavo (možno le za vse dni: 12. – 14.09.2024):

 • Plačano do 1.3.2024: 100,00 EUR
 • Plačano po 1.3.2024: 150,00 EUR

Dodatni stroški (neobvezno):

 • Gala večerja (brez pijače), 13.9.2024: 50,00 EUR
 • Uvodna delavnica: (izkustvena in izobraževalna delavnica), max. 30 udeležencev, 12.9.2024 (9:00-12:00): 30,00 EUR

Plačilo (kotizacija / slavnostna večerja / uvodna delavnica) je treba opraviti z bančnim nakazilom na Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije. Prijavnici je treba priložiti kopijo potrdila o nakazilu.
Imetnik računa:
Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije
Škocjan 46/a
6000 Koper, Slovenija – EU

 • IBAN: SI56 2900 0005 5549 720
 • Davčna številka za DDV: 87772353
 • Referenčna številka: 00 – 61
 • Namen transakcije: konferenca ISBP + vpišite ime in priimek udeleženca

Banka:
Unicredit banka Slovenija d.d.
Pristaniška ulica 12
6000 Koper, Slovenija – EU
SWIFT/BIC: BACXSI22

Kontaktna oseba za hotelsko nastanitev:
Nastja Podgoršek
e-pošta: n.ravselj@gmail.com
LifeClass Hotels & Spa
Prodajni oddelek
Obala 33
6320 Portorož, Slovenija – EU
www.lifeclass.net

Conference main title: A walk from trauma to thriving and joy

Subtitles:

 • Basics of bonding psychotherapy
 • Psychotherapeutic walk from trauma to thriving and joy
 • Examples of good practice
 • Research
 • Other related topics

Some main speakers:

 • Paul Komatinsky
 • dr. Martien Kooyman
 • dr. Godehard Stadtmuller
 • Jeff Gordon
 • Ute Schreckenberg
 • Jochen Zimmermann
 • dr. Bogdan Polajner

Conference working language: English

Contact for more information about the conference and for sending abstracts (deadline: 30.12.2023):
Mateja Erce
e-mail: isbp.conference@gmail.com

Cost of participation:
Conference fee that includes conference, welcome reception and coffee breaks (possible only for all days: 12. – 14.09.2024):

 • Paid till 1.3.2024: 100,00 EUR
 • Paid after 1.3.2024: 150,00 EUR

Additional costs (optional):

 • Gala dinner (without drinks), 13.9.2024: 50,00 EUR
 • Introductory workshop: How to conduct an anti-stress workshop (experiential and educational workshop), max. 30 participants, 12.9.2024 (9:00-12:00): 30,00 EUR

Payment (conference fee / gala dinner / introductory workshop) must be made by bank transfer to Zdruzenje bonding psihoterapevtov Slovenije. A copy of the transfer receipt must be attached to the registration form.
Account holder:
Zdruzenje bonding psihoterapevtov Slovenije
Skocjan 46/a
6000 Koper, Slovenija – EU

 • IBAN: SI56 2900 0005 5549 720
 • Tax number for VAT: 87772353
 • Reference: 00 – 61
 • Transaction purpose: ISBP conference + enter participant name and surname

Bank:
Unicredit banka Slovenija d.d.
Pristaniška ulica 12
6000 Koper, Slovenija – EU
SWIFT/BIC: BACXSI22

Contact for hotel accommodation:
Nastja Ravšelj
e-mail: n.ravselj@gmail.com
LifeClass Hotels & Spa
Sales department
Obala 33
6320 Portoroz, Slovenija – EU
www.lifeclass.net