IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje (predavanje in vaje) o razreševanju notranjega konflikta

Predavatelja: Skip Ellis in Laurette Harvey, ZDA

9. in 10.9.2024

oba dneva: od 9.00 do 17.00 ure
(z vmesnimi krajšimi in enim daljšim odmorom)

LAURETTE HARVEY, klinična socialna delavka, pedagoška sodelavka, predsednica Ameriškega združenja za bonding psihoterapijo. Že 45 let dela s terapevtskimi skupinami, delavnicami in treningi, pari, otroki, mladostniki in družinami. Izobraževala se je iz geštalt terapije, psihoterapije odnosov s seboj, sistemske teorije, strateške in strukturne družinske terapije, EMDR, polivagalne teorije, joge in meditacije.

SKIP ELLIS, klinični socialni delavec, pedagoški sodelavec, nekdanji predsednik ameriških in mednarodnih društev za bodning psihoterapijo, soavtor knjige: “Bonding psihoterapija: teoretične osnove in metode”. Skip je sovoditelj terapevtskih skupin in delavnic za posameznike in pare od leta 1983 in še vedno vodi tri skupine na teden. Ima usposabljanje in izkušnje na področju terapije za pare, nevrolingvističnega programiranja, Ericksonove hipnoze, komunikacijskih/pogajalskih veščin, transakcijske analize, psihoterapije odnosov s samim seboj, čustveno usmerjene terapije, polivagalne teorije, EMDR in geštalt terapije.

Vsebine in namen izobraževanja:

Strokovni delavci v »pomagajočih poklicih« se pogosto srečujemo s klienti, ki trpijo zaradi notranje
razdvojenosti, npr: Ali naj se razvežem ali ne? Ali naj se grem zdravit ali ne? Ali naj prekinem s
psihoaktivnimi substancami ali ne? Ali naj pričnem sodelovati s strokovnimi delavci ali ne? Ali naj popravim ocene in vedenje ali ne? Ali naj zamenjam službo ali ne? Ipd.

V pomoč strokovnim delavcem za uspešnejšo pomoč osebam v stanju notranje razdvojenosti bo
izobraževanje zajelo: teoretična znanja (opredelitev notranje razdvojenosti oz. intra-psihičnih
konfliktov; koncept jaza in odcepljenih delov;…), demonstracijo primerov dobre prakse; vaje:
uporabo »metode štirih stolov«; metod za krepitev pozitivnega odnosa do sebe in občutka ljubljenosti; idr.

Komu je izobraževanje namenjeno:

Strokovnim delavcem iz: terapevtskih programov, svetovalnih služb vrtcev in šol, centrov za socialno
delo, kriznih centrov, varnih hiš, terapevtskih skupnosti, zdravstvenih ustanov ter programov s področja duševnega zdravja, verskih in nevladnih ustanov, idr.

Jezik: Predavanje bo v angleškem jeziku, vaje bodo v slovenščini in deloma v angleščini.

Za udeležbo zadostuje pasivno znanje angleškega jezika.

Potrdila:

Udeleženci bodo prejeli potrdila o udeležbi (vključno z navedbo opravljenih 16 ph izobraževanja)

Kotizacija, način plačila in prijava udeležbe:
Kotizacija po osebi znaša 280€ bruto.

Kotizacija zajema udeležbo, gradiva ter manjše pogostitve ob krajših odmorih.
Udeleženci oz. njihove zaposlitvene ustanove si rezervirate udeležbo z izdajo naročilnice.
Na naročilnici navedete: izdajatelja naročilnice, naslov in datum izobraževanja, imena in priimke udeležencev iz vaše ustanove, skupni znesek kotizacij.

Naročilnica naj se glasi na pravno osebo – organizatorico izobraževanja:
Društvo za osebnostno rast in preventivo – bonding (DORP)

Zaloška c. 232/E
1000 Ljubljana

dš: 33819963 (zavezanci za DDV: ne); mš: 4057422000; ttr: SI56 2900 0005 1108 187
Naročilnico posredujte v scan obliki na e-naslov: bogdan.polajner@zbps.si

Po realiziranem izobraževanju bo udeležencem oz. ustanovam – plačnicam kotizacije izdan e-račun (ali navaden račun), z valuto 30 dni.

Število prostih mest:

Maksimalno število udeležencev je 50, zasedenost določa vrstni red prejetih naročilnic.

Informacija o sprejemu v izobraževanje (oz. o zaključku zbiranja prijav) bo objavljen na TEJ spletni strani in sproti, preko povratne e-pošte na posredovane naročilnice.

Dodatne informacije:
mateja.erce@bonding.si
bogdan.polajner@zbps.si

Prijava na izobraževanje (9., 10.9.2024)