PRIROČNIKI in GRADIVA

Psihološki mini priročnik

Vsebine:

  • vzpostavimo dnevno rutino,
  • ritual za odmor,
  • odzivi na stresno situacijo -> nezdravi in zdravi odzivi,
  • zdravi odzivi na stresno situacijo,
  • ravnanje s čustvi v stresnih razmerah.

PREPREČEVANJE DIGITALNIH ZASVOJENOSTI (v času epidemije in nasploh) – vloga staršev

Vsebine:
• osnova vsake preventive raznih zasvojenosti
• katere zdrave zmožnosti naj kot starš priučim svojemu otroku?
• tri ključne naloge staršev

KAKO LAHKO PREPOZNAMO ALI SO OTROCI ZAPADLI V DIGITALNO OZ. EKRANSKO ZASVOJENOST?

Vsebine:

  • faze zapadanja v zasvojenost,
  • 12 kriterijev, ki jih lahko starši uporabijo pri opazovanju otroka in njegovega odnosa do tehnično – ekranskih sredstev,
  • kje najti pomoč,
  • testi oz. vprašalniki za ugotavljanje zasvojenosti.

OBVESTILA

NAVODILA V ZVEZI S KORONAVIRUSOM (COVID-19 ) / posodobljena navodila iz dne 25.3.2020:

Spoštovani,

posredujem vam nekaj napotkov, ki jih pozorno preberite in se jih držite:

Navodila za ravnanje v primeru zaznave simptomov obolelosti za COVID-19 (vročina, kašelj, dihalna stiska, itd.)

Če zbolite oz. imate znake akutne okužbe dihal (npr. vročina, kašelj, težko dihanje) in ste se v zadnjih 14 dneh zadrževali na območjih, kjer obstaja povečano tveganje za okužbo z COVID-19 ali ste bili v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena okužba z COVID-19, se umaknite v ločen prostor oziroma vzdržujte razdaljo vsaj 1,5 metra od ostalih ljudi. Po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik v rednem delovnem času, dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer boste prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.

Simptomi in znaki okužbe so podobni tako pri COVID-19 kot pri drugih okužbah dihal. Oseba, ki izkazuje simptome ali znake okužbe dihal, naj odpove svoje aktivnosti, pri katerih je v neposrednem stiku z drugimi ljudmi, ostane naj doma ter dosledno upošteva načela higiene rok in higiene kašlja.

Navodilo za primere neposrednega psihoterapevtskega in intenzivnega rehabilitacijskega dela z uporabniki ter za nekatere oblike intenzivnega preventivnega dela z uporabnik (npr. dinamične meditacije ipd):

Izvajanje aktivnosti in metod BPT ter podobnih vaj, kjer lahko prihaja do neposrednega fizičnega stika med klienti, zlasti npr. stika med lici med osebami, nosom in ličnicami ipd.  (ali med klienti in terapevti ter asistenti), do nadaljnjega ni dovoljeno; zlasti niso dovoljene klasične oblike BPT delavnic)! Nadomeščamo jih z individualnim psihoterapevtskim delom.

Navodila glede informiranja vodstva ZBPS:

V primeru obolenj, samoizolacije in morebitnega ne-vključevanja klientov, ki izkazujejo bolezni dihal, ali se vračajo iz kriznih žarišč ali sumijo, da so okuženi, obveščajte vodstvo ZBPS neposredno na:

bogdan.polajner(at)zbps.si

Po potrebi in v primeru nejasnosti se z vodstvom posvetujte neposredno po telefonu: 041 798 046

S pozdravi in srečno,

predsednik ZBPS, dr. Bogdan Polajner, l.r.

ČLANKI

VAJE

Vaje najdete tudi na naši FB strani: https://www.facebook.com/ZBPSlovenije/

In na Instagramu: #Bondingpsihoterapija

Program »Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih substanc« sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.