Že sem pomislil/a, da bi bilo boljše, da me ne bi bilo, da odnosi niso varni, da ne smem biti ljubljen/a…

Tokratni blog je sestavljen iz veliko vprašanj, zato vas vabim, da raziskujete sami sebe; ne ponuja »instant« odgovorov. Poskušajte biti sočutni do sebe tudi s tem, kar boste odkrili.

Kot smo že pisali v blogu Želim si objema, a hkrati se bojim zavrnitve…Znano? poznamo glede na 7 osnovnih biopsihosocialnih ravno toliko bazičnih konfliktov, ki pa so povezani s čustveno shemo. Da ponovimo:

 • Bazični konflikt navezanosti: želja po navezanosti proti strahu pred navezanostjo.
 • Bazični konflikt avtonomije: želja po avtonomiji proti strahu pred avtonomijo.
 • Bazični konflikt samopodobe: želja po priznanju in spoštovanju proti nezmožnosti sprejeti priznanje in spoštovanje.
 • Bazični konflikt identitete: želja po pripadnosti proti strahu pred pripadnostjo.
 • Bazični konflikt smisla in spiritualnosti: želja po smislu in spiritualnih vrednotah proti strahu pred smislom in spiritualnim vrednotam.
 • Bazični konflikt fizične integritete, dobrega počutja in občutkom ugodja ter veselja v življenju: želja po integriteti in dobremu počutju proti nezmožnosti si zagotoviti fizično integriteto in dobro počutje kot tudi želja po ugodju ter veselju v življenju proti strahu pred ugodjem in veseljem.

Iz vidika razvojne psihologije specifični koraki odraščanja vključujejo zadovoljevanje osnovnih biopsihosocialnih potreb. Če pride do motnje v teh korakih odraščanja zaradi pomanjkanja zadovoljevanja osnovnih biopsihosocialnih potreb, se pojavijo osnovni konflikti.

Osnovni konflikt povezovanja oz. bondinga

Osnovni konflikt povezovanja se odraža zaradi nasprotovanja med iskanjem povezanosti, dotika, tolažbe, čustvene povezanosti in povezovanja z drugimi v nasprotju z željo po umiku in izogibanju povezovanja: tu se nahajata tudi želja ter strah pred fizično bližino, čustveno odprto povezanostjo in povezanostjo (bonding).

Sedaj vas vabim, da premislite, če ste kdaj pomislili, da »ne morem biti blizu z drugimi. Ne obstajam. Nisem upravičen do tega, da živim. Moje potrebe in čustva so breme. Dotik ni varen. Nimam dovoljenja za komunikacijo z drugimi.« Če je vaš odgovor »da«, potem pomeni, da ste prišli do osnovnega konflikta bondinga.

Če niste prepričani ali je do tega konflikta že kdaj prišlo pa se vprašajte naslednje: »Ali me je strah, da bom izgubil samega sebe? Da bom prenehal obstajati? Ne znam komunicirati z ljudmi okoli sebe?

Najpogosteje čutena čustva so čustvena bolečina, nejasna vznemirjenost, generalizirana aksioznost in občutek praznine. Te občutke posameznik občuti kot zelo ogrožujoče in lahko vodijo do paničnih napadov in čustvenega kolapsa (Grawe, 1998, 2004).

Osnovni konflikt navezanosti

Osnovni konflikt navezanosti temelji na prepričanju, da navezanost, ki jo potrebujemo in nam zagotavlja varnost, ni na voljo in ji ne moremo zaupati.

Sedaj vas vabim, da premislite, če ste kdaj pomislili, da »v tem odnosu nimam varnosti, sem nemočen/a. Odnosni svet je nevarno mesto, zato sem sam/a. Ni mi dovoljeno prositi za pomoč, vse moram narediti sam/a. Nimam pravice imeti ljubečega odnosa.« Ta prepričanja so karakteristika depresivnega osnovnega konflikta.

Če niste prepričani ali je do tega konflikta že kdaj prišlo pa se vprašajte naslednje: »Ali me je izjemno strah, da bom izgubil pomembnega drugega, da se bom moral/a od meni pomembne osebe ločiti?«

Osebe s tem osnovnim konfliktom najpogosteje čutijo bolečino, žalost, jezo, razočaranje in nemoč (Rudolf, 2000).

Osnovni konflikt avtonomije

Osnovni konflikt avtonomije se pojavi, ko pri posamezniku pride do motnje pri prepričanju, da je zmožen komunicirati in se spoprijemati z zunanjim svetom z lastno voljo in dejanji. Na tem mestu žrtvuje avtonomijo za varno navezanost.

Sedaj vas vabim, da premislite, če ste kdaj pomislili, da »Ne morem biti jaz. Moram se žrtvovati, da me imajo drugi radi. Svet je nevarno mesto. Nimam pravice, da zadovoljim svoje potrebe.«

Če niste prepričani ali je do tega konflikta že kdaj prišlo pa se vprašajte naslednje: »Strah me je, da me drugi ne bodo odobravali ali da bom izgubil/a lastno avtonomijo.« Značilnost posameznikov s tem konfliktom je nezmožnost samovalidacije, saj se ne more uveljaviti zaradi strahu pred neodobravanjem ali izgubo navezanosti.

Osebe s tem osnovnim konfliktom najpogosteje čutijo jezo, generalizirano anksioznost, doživljajo panične napade ali imajo fobije (Rudolf, 2000).

Osnovni konflikt samozavesti

Osnovni konflikt samozavesti je vprašanje lastne vrednosti, sposobnosti in koristnosti.

Sedaj vas vabim, da premislite, če ste kdaj pomislili, da »»Nisem ljubljen. Nisem dober tak kot sem. Priznanje si moram zaslužiti skozi dosežke. Ljubljen sem le takrat, ko se naredim nepogrešljivega in če sebe žrtvujem za njih.«

Če niste prepričani ali je do tega konflikta že kdaj prišlo pa se vprašajte naslednje: »Ali me je strah izgubiti priznanje s strani drugih? Se bojim, da se bom pred drugimi osmešil? Se bojim izgubiti pravega sebe? Se hitro užalim?«

Najpogosteje čuteno čustvo sta sram in žalost zaradi narcisistične žalitve.

Osnovni konflikt identitete

Osnovni konflikt identitete se pojavi, ko posameznik ni sposoben prepoznati varnosti in podpore njegovega mesta v družini, socializaciji in v svetu ali ko ni varen v njegovi spolni identiteti. To vodi do zmedenosti in problemov v odnosih.

Sedaj vas vabim, da premislite, če ste kdaj pomislili, da »Ne pripadam tej družini, krogu prijateljev, družbi. Ne vem kdo sem ali kdo so drugi. Ne vem moje vloge ali pozicije v odnosih. Nisem dovolj moški ali ženska.«

Če niste prepričani ali je do tega konflikta že kdaj prišlo pa se vprašajte naslednje: »Me je strah tega, da ne vem kam pripadam v socialnem sistemu in kakšna je moja vloga?«

Najpogosteje taki posamezniki čutijo zmedenost, neprijetnost in občutek sramu.

Osnovni konflikt smisla in spiritualnosti

Osnovni konflikt smisla in spiritualnosti se pojavi, ko posameznik ne najde odgovorov na eksistencialna vprašanja in vprašanja o smislu življenja ter lastnemu namenu.

Sedaj vas vabim, da premislite, če ste kdaj pomislili, da »Nimam smisla življenja; ni vredno se vključevati v karkoli. Življenje je kratko in obupno. Življenje je težko in potem umreš.«

Če niste prepričani ali je do tega konflikta že kdaj prišlo pa se vprašajte naslednje: »Ali me je strah, da življenje nima prav nobenega smisla in je brez pomena?«

Osebe s tem konfliktom najpogosteje čutijo občutke brezsmiselnosti, eksistencialni strah in obup zaradi pogleda v neizogibno neskončnost življenja.

Osnovni konflikt fizičnega dobra počutja in uživanja

Osebe z osnovnim konfliktom dobrega počutja in uživanja so nezmožne uživati, se dobro počutiti. Take osebe sumničavo vprašujejo izkušnjo dobrega počutja in uživanja zaradi hipohondrične anksioznosti, pogosto je posledica slabo življenje brez uživanja. Prav tako zelo slabo skrbijo zase.

Sedaj vas vabim, da premislite, če ste kdaj pomislili, da »Nimam pravice ali ni mi dovoljeno se počutiti dobro ali veselo. Če se počutim dobro ali veselo se bo nekaj slabega zgodilo. Ne smem se dobro počutiti, ko se drugi ne počutijo dobro. Življenje je breme.«

Če niste prepričani ali je do tega konflikta že kdaj prišlo pa se vprašajte naslednje: »Ali me je strah uživati v življenju?«

Najpogosteje čutijo hipohondrično anksioznost, ki je povezana z nezmožnostjo čutiti veselje (anhedonija).

V BPT zgoraj opisana negativna miselna prepričanja spreminjamo v pozitivna in tako težimo k lepšemu življenju. Če želite spremeniti ta prepričanja nam lahko pišete (v zavihku Kontakti).

Povzeto po Strauss, K. in Ellis, F.W. (2007). Bonding psychotherapy, Theoretical Foundations and Methods. Publicatie International Society for Bonding Psychotherapy.

Program »Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih substanc« sofinancira MZ.

Piše: Mateja Erce, mag.psih., BPT

Imam pravico, da živim!

Ste imeli kdaj občutek, da bi bilo bolje, da vas ne bi bilo, da ne bi obstajali? Ali pa da ste enostavno vsem v napoto? Ko ste žalostni jočete pred drugimi ali se raje zaprete v svojo sobo?

Vse to in še marsikatero drugo vprašanje bi vam lahko zastavili, vse pa je posledica nezadovoljene potrebe po bondingu. Da ne bomo vedno pisali o nezadovoljenih potrebah bomo tokrat na primerih in v teoriji prikazali kako se potreba zadovolji.

Razvoj potrebe po bondingu

Iz vidika razvojne psihologije je primarna naloga prvih mesecev življenja razviti sistem bondinga preko zrcaljenja, sinhroniziranja in čustvenega uglaševanja z ostalimi. Kontakt mame in njenega otroka je vzpostavljen preko krožnega, ritmičnega izmenjavanja signalov poimenovanih »ciklične interakcije«. Čustveni, senzorični (dotik) in signali mimike (obrazna izraznost) so posredovani dojenčku. Možganski zrcalni nevroni shranijo te signale, da jih lahko reproducirajo. Dojenček nato poskusi reflektirati od mame prejete signale z oponašanjem. To je začetek bonding sistema ki omogoča fizično in čustveno komunikacijo. Zmožnost se povezati je temeljno jedro komunikacijskega sistema.

Primer:
Mama z ljubečim pogledom pogleda svojo hči Mojco in se ji nasmeji – Mojca poskuša na en način kot vidi pri mami napeti svoje obrazne mišice ter se tako nasmeji. Tako si med seboj sporočata na neverbalen način, da je varno, da sta si blizu in se imata rada.

Bonding vključuje tako čustveno odprtost ali resonanco in fizični stik. Bonding je podobno kot proto komunikacija, ki jo opisuje  Goleman, ki oblikuje jedro človeške povezanosti. Pozornost je na čustvih, ki vključujejo čustveno resonanco in dotik. Goleman pravi: »Frekvenca maminega dotika in zvok njenega glasu dajeta dojenčku pomirjajoč izraz njene ljubezni.«

Naj vam zastavim na tem mestu vprašanje: Kaj vas najbolj pomiri, ko ste žalostni, ko ste pod stresom, nemirni, anskiozni?

Bonding sistem nam omogoča, da vzpostavimo kontakt z drugimi preko predverbalne izmenjave fizične bližine in čustev. Predverbalna komunikacija se začne s skupno uglasitvijo, ki je začetek razvoja zmožnosti komuniciranja.

Naslednja razmišljanja so povezana z funkcionalno čustveno shemo, ko je potreba po bondingu izpolnjena: »Lahko sem blizu drugim. Imam pravico živeti. Jaz obstajam. Moj obstoj, moje potrebe in moja čustva prinašajo ugodje drugim. Jaz sem darilo. Svoja čustva lahko sporočam drugim.«

Se vam je kdaj zgodilo, da ste si želeli bližine, hkrati pa ste se te bližine bali zaradi izkušenj iz otroštva? O tem smo pisali v blogu Želim si objema, a se hkrati bojim zavrnitve…Znano?

Torej, želja v nasproti s strahom pred objemom, fizično bližino se pojavi zaradi osnovnega konflikta bondinga oz. povezovanja kot to lahko prevedemo v slovenščino.

Osnovni konflikt povezovanja se odraža zaradi nasprotovanja med iskanjem povezanosti, dotika, tolažbe, čustvene povezanosti in povezovanja z drugimi v nasprotju z željo po umiku in izogibanju povezovanja: tu se nahajata tudi želja ter strah pred fizično bližino, čustveno odprto povezanostjo in povezanostjo (bonding).

Naslednje kognicije so povezane z disfunkcionalno čustveno shemo, ki so povezane z bazičnim konfliktom: »Ne morem biti blizu z drugimi. Ne obstajam. Nisem upravičen do tega, da živim. Moje potrebe in čustva so breme. Dotik ni varen. Nimam dovoljenja za komunikacijo z drugimi.«

Osrednji strah disfunkcionalne sheme je izgubiti sebe, prenehanje obstajanja, biti nesposoben za komunikacijo z drugimi o življenju. Najpogosteje čutena čustva so čustvena bolečina, nejasna vznemirjenost, generalizirana aksioznost in občutek praznine. Te občutke posameznik občuti kot zelo ogrožujoče in lahko vodijo do paničnih napadov in čustvenega kolapsa (Grawe, 1998, 2004).

Za konec vas povabim, da raziskujete sebe. Poskusite zapreti oči in si predstavljajte mamo, očeta, vam pomembne osebe. Si lahko predstavljate, da jim rečete “Jaz obstajam”, “imam pravico živeti”, jim izrazite svoja čustva, občutke, potrebe, jih objamete in ste objeti?

V bonding psihoterapiji negativna kognitivna prepričanja kot so opisane zgoraj (“jaz ne obstajam, nimam pravice, da živim, dotik ni varen” ipd.) spreminjamo v pozitivna kognitivna prepričanja in se tako skupaj trudimo za lepše, bolj zdravo življenje, ki ima smisel ter ki se ga lahko veselimo.

Povzeto po Strauss, K. in Ellis, F.W. (2007). Bonding psychotherapy, Theoretical Foundations and Methods. Publicatie International Society for Bonding Psychotherapy.

Piše: Mateja Erce, mag.psih., BPT

Podzavestni vzorci in delovanje možganov


Kaj so podzavestni vzorci?
Kaj se dogaja v naših možganih?
Kako spremeniti svoje podzavestne vzorce?
Mi lahko pogovor pri tem pomaga?

Podzavestni vzorec vedenja je, na podlagi preteklih izkušenj, naučen odziv na dražljaj iz okolja (tj. oseba, situacija, zvok, beseda, vonj…), ki nas spomni na tistega v preteklosti (tudi če je podobnost na zunaj, minimalna). Naš odziv na dražljaj vključuje telo, čustva in misli.

Primer: Nina je mamica 3 otrok. Sedaj ko so že dovolj veliki, da lahko zaspijo brez nje in lahko brez skrbi prepusti varstvo očetu, si vzame večer zase in za prijateljice. Pred odhodom jo začne stiskati v prsih, postane nervozna, čuti jezo in strah, po glavi se je začnejo vrteti misli:”Nisem dobra mama, ker bom otroke kar pustila. Kaj če se komu kaj zgodi, bom spet jaz kriva. Bolje, da ostanem doma…”

Pomisleki:

 1. “Nina vidi nevarnosti, ki jih ni. Zaradi tega pa res ni slaba mama.”

Več kot 99% možganskih nevronov se ukvarja z notranjimi možganskimi povezavami in konstruirajo sliko realnosti skozi notranje procese. To pomeni, da se možgani zelo omejeno ukvarjajo z zunanjim okoljem. Naš notranji svet predstav, ki je zgrajen v možganih (korteksu), je zelo ohlapno povezan z dogajanjem izven njih. Za nas, ki to beremo, je Tinina reakcija in predstava o situaciji, imaginarni svet in virtualna realnost; zanjo pa je ta “namišljeni svet” resničen in edini ki obstaja.«

Realnost na katero se odzivamo in katera je edina, ki jo poznamo, je konstrukcija možganov vsakega posameznika in poteka v nezavednem.

2. “Ninin odziv je bil pretiran glede na situacijo.”

Če  v preteklosti osnovne potrebe (npr. potreba po varnem, predvidljivem odnosu in navezanosti) pogosto niso bile zadovoljene zaradi negativnih izkušenj v odnosih, so te zgodnje otroške izkušnje bile shranjene v nevronske mrežeV današnji situaciji, zunanji dražljaj (ki je vsaj minimalno podoben predhodnim), aktivira amigdalo in te nevronske mreže (vzpostavljene in okrepljene s prejšnjimi negativnimi izkušnjami). Sedanja izkušnja je tako nezavedno primerjana s predhodno izkušnjo.

Podrobneje: Ta negativna čustvena ocena povzroči sproščanje glutamata, medtem ko amigdala aktivira hipotalamus in ta, nato aktivira alarmne centre v možganskem deblu. Sprosti noradrenalin in aktivira gensko tirozin-hidroksilazo. Ta gen sodeluje v produkciji nevro-transmiterja (živčnega prenašalca) noradrenalina. Ta nevrotransmiter aktivira utrip, prekrvitev, krvni tlak in dihanje – z drugimi besedami, tipično stresno reakcijo. Če se te nevronske povezave pogosto aktivirajo, je lahko stanje alarma rezultat in s krepitvijo bodo te povezave stabilizirane. Posledica je kronično stresno stanje in z njim povezane bolezni (visok tlak, holesterol, bolezni srca in ožilja…).

Kadar je naša reakcija neprimerno večja v primerjavi z dejansko situacijo, lahko sklepamo, da se je aktiviral odziv na podlagi prejšnjih izkušenj, ki ga zaradi nezavedanja in hitrosti reakcije, ne moremo kontrolirati.

ALI PODZAVESTNE VZORCE in “alarmne reakcije amigdale” LAHKO SPREMENIMO?

Lahko.

Skozi srečanja z novimi izkušnjami, se lahko oblikujejo nove nevronske povezave, ki jih je s pogostim ponavljanjem (učenjem), lažje in lažje aktivirati v prihodnosti.

Podrobneje: Sposobnost spreminjanja shranjenih spominov v nevronski mreži temelji na nevronski plastičnosti. To je sposobnost centralnega živčnega sistema, spremeniti in se prilagoditi na nov dražljaj. Nevronske povezave so reorganizirane z ustvarjanjem novih sinaptičnih povezav med nevroni in zavirajočimi ali pretrganimi že obstoječimi. Vsak dan ustvarjamo nove povezave če uporabljamo naše možgane drugače ali na nov način. Proces nevronske prilagoditve postane bolj in bolj učinkovit s časom, ustvarjanjem poenostavitev, ki so lahko priklicane vse lažje.

Samo učenje na podlagi izkušenj sproži nevronsko plastičnost (zmožnost spreminjanja nevronskih povezav). Da se nova učenja shranijo, je potrebno da imamo čustveno pomembno izkušnjo. Sinaptične povezave se težko spreminjajo, brez vpletenosti čustev. Ko je izkušnja shranjena, ni le shranjena zunanja izkušnja (kaj je bilo izkušeno v situaciji) ampak tudi notranja izkušnja (čustva, misli, potrebe, fizična aktivnost…).

Zato ni dovolj da posameznik ozavesti potlačeni spomin ali travmo. Celotna nevronska mreža mora biti dostopna in obdelana v kompleksnem procesu predelave, ki obsega več kot le kognitivno prepoznavanje in razpravo o nezavedni vsebini. Semantični vidiki izkušenj s travmo učinkujejo v možganski skorji tako, da same besede niso dovolj za zdravljenje, da bi povzročile spremembo subkortikalnih limbičnih nevronskih mrež.

Podrobneje: Korektivna izkušnja nevralnega spreminjanja zahteva, da je posameznik čustveno »dotaknjen«.  Šele takrat se lahko nevrofarmakološke mreže spremenijo, zaradi velike produkcije nevromodulatorjev in nevropeptidov. To vodi v sinaptično reorganizacijo limbičnih struktur.

Pogovor o tem kaj je vzrok za naše težave in kako spremeniti podzavestni vzorec, da se bo spremenilo naše vedenje, NI DOVOLJ.  Le če so besede povezane z čustvom, lahko besede učinkujejo, da nastane sprememba.

Izražanje čustev v visokem stanju vzburjenosti (oziroma intenzivno čustveno izražanje) ustvari nevrobiološke temelje za nove sinaptične povezave kot rezultat distribucije nevromodulatorjev. To olajša ustvarjanje novih bolj funkcionalnih nevronskih mrež in zmanjša moč nefunkcionalnih podzavestnih vzorcev.

Da lahko podzavestne vzorce spremenimo, jih moramo ozavestiti, najti bolečo točko, se soočiti s čustvi in jih izraziti v vsej svoji intenziteti, v varnem (terapevtskem) odnosu. Tako doživimo novo izkušnjo, ki sproži deaktivacijo starih  in aktivacijo novih, bolj “zdravih” vzorcev.

Kako bonding psihoterapija pri tem pomaga?

Z vajami krepitve “zdravih” prepričanj o sebi in s sočasnim čustvenim izražanjem v fizični bližini (ta nudi varno okolje, podporo in umiritev), dobimo novo korektivno izkušnjo, ki skozi terapijo aktivira ustrezene nevrobiološke procese, da se vzpostavijo nove povezave med amigdalo in korteksom, ter se s ponovitvijo okrepijo. Tako lahko dosežemo globinsko spremembo in spremenimo svoje odzive.

Piše: Saša Rataj, dipl.psih. (UN), BPT


Želim si objema, a hkrati se bojim zavrnitve…Znano?


ali uvod v osnovne biopsihosocialne konflikte

Za lažje razumevanje vam priporočamo najprej branje bloga (Dis)funkcionalne čustvene sheme – kakšna je naša realnost?

https://bonding.si/?page_id=1008

Ko naše osnovne biopsihosocialne potrebe niso zadovoljene se oblikujejo disfunkcionalne sheme, prav tako pa pride do notranjih konfliktov. Te konflikte imenujemo osnovni konflikti, ker se nanašajo na naše osnovne potrebe. Osnova teh bazičnih potreb so konflikti v prejšnjih odnosih s figuro navezanosti (po navadi je to mama, s katero praviloma otrok v prvem letu starosti preživi največ časa). Odnosni konflikt bomo prikazali z naslednjo zgodbico:

Kot vsak normalen otrok ima tudi mali Miha željo, da bi ga mama kdaj vzela v naročje in pocrkljala, se z njim igrala, da bi ji lahko zaupal in da bi ga objela ter potolažila, ko mu je težko (gre v bistvu za zadovoljevanje osnovnih potreb). Hkrati pa ga je strah, da mama ne bo zadovoljila teh potreb ali pa da bo njena reakcija na njegovo željo neprijetna in bo zaradi tega nastala boleča rana. Ampak Miha je pogumen fant (ker v slovenski kulturi seveda fantki morajo biti močni in pogumni ter res ne smejo jokati, da bi pridobili pozornost staršev) in poskusi zlesti mami v naročje, ko ona bere knjigo. Mama ga odrine in mu reče: »Kaj ne vidiš, da berem knjigo? Kaj se moram res non stop ukvarjati s tabo?«

Uff kako boleče je moralo biti to za Miha! Ampak v skladu s slovensko kulturo se Miha obrne, pogoltne solze in se gre v kot igrat z avtomobilčki. Kmalu v igri pozabi na mamine besede, rana pa ostane ter se globoko zakoplje v Mihčevo nezavedno in tam vpliva nanj v vseh prihodnjih odnosih. Enkratna zavrnitev z mamine strani ne bi pustila teh posledic, ponavljajoča se zavrnitev pa ima zanj posledice.

Ali z drugimi besedami povedano: zaradi maminih besed se ustvari odnosni konflikt, ki ga Miha ponotranji ter se manifestira kot intrapsihični konflikt in se potlači v nezavedno. Ta ponotranjen, nezavedni intrapsihični konflikt je nato lahko aktiviran kasneje skozi specifične trigerje in nezavedno vpliva na kasnejše odnose.

Kaj pa se je zgodilo v tej situaciji?

Mama ni bila sposobna zadovoljiti potrebe Miha po bližini. Torej, pri Mihi se pojavi kršitev nevrobiološko zasidrane potrebe po bližini (torej po bondingu in navezanosti). Miha zato opusti zadovoljevanje potrebe po bližini, ker bi bila ponovna zavrnitev preboleča zanj ter s tem zaščiti in ohrani njegov odnos z mamo. Želja ter strah po zadovoljitvi potrebe sta potlačena v nezavedno. Tako zunanji odnosni konflikti postanejo nezavedni intrapsihični konflikti. Naj vam to ponazorimo v sliki:

Da Miha nebi čutil rane in z rano povezanih čustev (disfunkcionalna čustvena shema) bo razvil distancirano vedenje do drugih. To izogibajoče se vedenje bo preprečilo disfunkcionalni čustveni shemi z vsemi bolečini čustvi, da bi se aktivirala. Jasno je, da se bo Mihova disfunkcionalna čustvena shema aktivirala, ko bo Miha imel partnerko in si bo ta želela njegove bližine. V Mihu se bo zbudil star strah pred rano glede potrebe po bližini, zato bo Miha doživel intrapsihični konflikt: želja po bližini in čustveni odprtosti s partnerko proti strahu pred izražanjem občutkov. Torej v njem bi odmeval stavek: »Kljub moji želji po bližini in kljub dejstvu, da sem trpel zaradi tega, ker bližine nisem dobil od mame, bližine ne morem sprejeti ali ponuditi moji partnerki.« Seveda se vse to dogaja na nezavedni ravni. Ta konflikt bi moral Miha ozavestiti, da bi se ga lahko lotil reševati (npr. s pomočjo psihoterapije).

Do sedaj smo prikazali zgolj bazični konflikt bondinga. Seveda pa bazični konflikti obstajajo glede na kršitev ali nezadovoljitev tudi ostalih bazičnih potreb (blog Razvoj naših osnovnih potreb). Naj vam jih na hitro predstavimo:

 • Bazični konflikt navezanosti: želja po navezanosti proti strahu pred navezanostjo (blog Navezanost)
 • Bazični konflikt avtonomije: želja po avtonomiji proti strahu pred avtonomijo.
 • Bazični konflikt samopodobe: želja po priznanju in spoštovanju proti nezmožnosti sprejeti priznanje in spoštovanje
 • Bazični konflikt identitete: želja po pripadnosti proti strahu pred pripadnostjo.
 • Bazični konflikt smisla in spiritualnosti: želja po smislu in spiritualnih vrednotah proti strahu pred smislom in spiritualnim vrednotam.
 • Bazični konflikt fizične integritete, dobrega počutja in občutkom ugodja ter veselja v življenju: želja po integriteti in dobremu počutju proti nezmožnosti si zagotoviti fizično integriteto in dobro počutje kot tudi želja po ugodju ter veselju v življenju proti strahu pred ugodjem in veseljem.

Več o bazičnih konfliktih v naslednjem blogu.

Povzeto po Strauss, K. in Ellis, F.W. (2007). Bonding psychotherapy, Theoretical Foundations and Methods. Publicatie International Society for Bonding Psychotherapy.

Piše: Mateja Erce, mag.psih., BPT


Za uvod priporočamo branje bloga z naslovom (Dis)funkcionalne čustvene sheme – kakšna je naša realnost?

O navezanosti bi lahko pisali na dolgo in široko, ampak to ni namen našega bloga, zato bomo zapisali nam pomembnejše značilnosti.

Kakšna je sploh razlika med bonding-om in navezanostjo?

Bonding, kot ga je definiral začetnik BPT, je biološka potreba po fizični bližini in čustveni toplini ter odprtosti. Kako vemo kdaj je zadovoljena potreba po bondingu? Takrat, ko se počutimo dobro, smo veseli in se čutimo ljubljene. Takrat smo sposobni si bit blizu z ostalimi – tako čustveno kot fizično. Tako nam bonding pomaga pri tem, da si želimo biti blizu z nekom, biti navezani na drugo osebo. Navezanost se razvije iz zadovoljene potrebe po bondingu.

Tako kot bonding ima tudi navezanost biološke korenine. Kako bi sicer novorojenčki preživeli v pradavnini, če jih nebi starejši branili pred napadalci? Torej osnovni cilj navezanosti je zagotoviti varnost – zato imamo v odnosu nekoga, ki išče varnost, zavetje, zaščito ter nekoga, ki ga lahko zaščiti pred nevarnostjo (v današnjem času so seveda nevarnosti drugačne kot so bile v pradavnini). Fizični cilj navezanosti je fizična bližina za zagotavljanje varnosti, čustveni pa izkušnja varnosti in topline.

Prvi je začel raziskovati področje navezanosti Bowbly (1972), kasneje pa v literaturi najdemo še avtorje kot so Ainsworth s sodelavci (1978), Hazan in Horowitz (1991), Höfler- Zimmer (1996). Kot navajajo avtorji so stili navezanosti odraz prvotne navezanosti na primarne osebe ter njihovega odziva na potrebe otroka. Pri stilih navezanosti tako ločimo med varnim stilom in tremi ne-varnimi stili navezanosti – ambivalentnim, dizorganiziranim in plaho-izogibajočim.

Odziv in stabilnost starša, skrbnika na otrokovo potrebo je ključni faktor pri oblikovanju varne navezanosti. Torej, če bo starš odziven na otrokove potrebe in mu zagotavljal primerno varnost bo otrok razvil stabilen in varen občutek sebe  ter drugih, da je varen v svetu.  Otrok lahko raziskuje svet okoli sebe, hkrati pa je mama zanj tam prisotna, ko jo potrebuje. Med njima je pozitivna interakcija, otrok sodeluje pri materinih zahtevah, se hitro potolaži, ko mama pride nazaj. Prav tako se otrok v tem odnosu nauči, da lahko izraža tudi jezo, strah, željo po avtonomiji, brez da bi bil zaradi tega zavrnjen. Taka oseba se med ljudmi počuti dobro, je zadovoljna s svojim razmerjem med lastno avtonomijo in intimno povezanostjo z drugimi osebami.

Otroci s plaho-izogibajočim stilom se na ločitev od mame vznemirijo, ne raziskujejo sveta okoli sebe ter ignorirajo ali pa se izogibajo mame, ko se ta vrne, niti ne kažejo separacijske anksioznosti. Kot otroci so imeli vse, niso pa dobili topline, čustev. V odrasli dobi imajo pogosto občutek, da niso iztega sveta, da ne potrebujejo drugih – lahko živijo z njimi, vendar si z njimi niso radi preveč blizu, ne počutijo se dobrodošli ter ne čutijo pripadnosti. Ko pridejo v stik z bližino, se lahko počutijo ogrožene, saj so takrat najbolj ranljivi. Na telesni ravni so pogosti občutki ločenosti med posameznimi deli telesa, pogosto imajo hladne dlani in stopala. Kot obliko komunikacije dostikrat uporabljajo računalniški svet, radi pa se umaknejo v duhovnost. Prav tako pa so lahko zelo dobri misleci, ki ne potrebujejo drugih pri raziskovanju. Take osebe potrebujejo slišati, da so dobrodošla, da smo veseli, ker so z nami, da pripadajo, da živijo, čeprav na prvo besedo verjetno ne bodo verjeli, iskrenost besed pa je tista, ki je zdravilna. Osebam s tem tipom v BPT najlažje pomagamo, saj z bližino in varnostjo drugih lahko začnemo zdraviti travme. Prav tako jim lahko pomagamo pri njihovih negativnih pričakovanjih zavrnitve in razočaranja s strani drugih, ki vodijo v strah pred bližino ter zaradi tega prevzemajo kontrolo, svojih potreb po bondingu in navezanosti ne zadovoljijo, prav tako pa ne pustijo, da se izkušnje žalosti in bolečine spremenijo v izkušnje varnosti, ljubezni in ugodja. Zaradi vsega tega imajo osebe kronično aktiviran sistem oddaljevanja, pojavi se visoka napetost ter se poviša nivo kortizola (stresni hormon). V BPT uspešno nižamo napetost, zadovoljujemo potrebe ter pridobivamo izkušnje varnosti, ugodja ter ljubezni.

Za razliko od otrok s plaho-izogibajočim stilom pa je otroke z ambivalentnim stilom odhod mame zelo obremenil, če so sploh pustili, da je mama odšla. Ko pa je mama prišla nazaj pa je bilo njihovo vedenje ambivalentno – iskali so bližino mame, jokali ter se hkrati nanjo jezili. Ti otroci imajo konstantno aktivno vedenje, da se izognejo separaciji. Njihova potreba po bližini ni nikoli dovolj zadovoljena, na vsak način poskušajo pridobiti pozornost mame. Tak stil se razvije, ko starši sicer so prisotni, vendar niso zanesljivi, otroku ne dajo jasnih meja ter so večinoma prisotni s svojimi občutki, potrebami, zato je fizični kontakt z otrokom zaradi njihove potrebe in ne otrokove, pogosto pa hitro začne tak otrok skrbeti za starše. V odrasli dobi imajo zato lahko težave z odvisnostjo, hrepenenjem, občutkom nepopolnosti, zaradi strahu pred izgubo si ne dovolijo globokega odnosa, vse naredijo za druge, veliko govorijo, samo da bi ti ostali, iščejo fizični stik, da bi občutili sebe, zato potrebujejo neposreden, močan kontakt s telesom. Take osebe potrebujejo sporočila, da bomo tu za njih, da bomo prišli nazaj, da so nam pomembni, tudi ko nas ni ter da nas lahko prosijo za pomoč. V BPT jim lahko pomagamo pri učenju, da so osebe stabilne, da je potreba po bližini in varnosti lahko zadovoljena v celoti in se drugih ne rabijo »držati ko klop«, da jim nebi zbežali.

Tretji ne-varni stil navezanosti pa je dezorganizirani stil, ki se pojavi pri otrocih, katerih starši ne upoštevajo meja, ne nudijo varnosti ali so celo nevarni, imajo nihanja razpoloženja, pogosto otroke zlorabljajo. Ko mama odide od otroka, se ti vedejo nekonsistentno, neprimerno, njihovo razpoloženje je depresivno ter kažejo strah pred mamo. Ko se mama vrne iščejo bližino, vendar se izogibajo kontaktu – najprej mame ne pogledajo, obrnejo glavo stran, so togi, hkrati pa se aktivno ne upirajo kontaktu. Če te osebe s tem stilom navezanosti želijo narediti spremembo v svojem življenju, morajo najti lastno dostojanstvo, se zavedati, da imajo lahko svoje mene ter iščejo pozitivne stvari v trenutnem življenju. Osebam s tem stilom navezanosti v BPT lahko pomagamo pri učenju stika s samim sabo, s svojimi čustvi, da je dovolj tudi če ne naredijo vsega, kar so si zadali. Predvsem je za njih pomembna izkušnja, da življenje ni zgolj bolečina ter tako prihajajo v kontakt z željo po navezanosti.

Večini ljudi se zgodi, da se najde v več stilih – to je popolnoma normalno, saj imamo nek stil, ki sicer prevladuje, hkrati pa imamo tudi značilnosti drugih stilov.

Pri potrebi navezanosti pa lahko pride tudi do osnovnega konflikta navezanosti, kitemelji na prepričanju, da navezanost, ki jo potrebujemo in nam zagotavlja varnost, ni na voljo in ji ne moremo zaupati.

S tem osnovnim konfliktom je povezana disfuncionalna shema z naslednjimi kognicijami: »V tem odnosu nimam varnosti, sem nemočen. Odnosni svet je nevarno mesto, zato sem sam. Ni mi dovoljeno prositi za pomoč, vse moram narediti sam. Nimam pravice imeti ljubečega odnosa.« Ta prepričanja so karakteristika depresivnega osnovnega konflikta.

Osrednji strah te sheme je izguba pomembnega drugega (strah pred separacijo). Osebe s tem osnovnim konfliktom najpogosteje čutijo bolečino, žalost, jezo, razočaranje in nemoč (Rudolf, 2000).

Za konec pa preberite naslednja vprašanja, lahko se posnamete in si tako naredite meditacijo:

Udobno se naslonite in si poskušajte zamislit kraj, v katerem bi se radi rodili. Ta kraj lahko obstaja, ste ga mogoče že obiskali, lahko pa je popolnoma izmišljen. Kakšen je ta kraj? Kaj bi radi videli, slišali, občutili, vonjali? Je z vami kakšna oseba, žival, ste sami? Kakšno rojstvo bi si želeli? Kakšni občutki bi vas preplavljali ob rojstvu, ko pridete na svet, ko vas prvič položijo k mami na prsa? Se vam pri tem pojavijo kaki odpori? Sprejmite jih in se vprašajte kaj bi radi, da bi vas pozdravilo v tem svetu. Poskušajte najti vse, kar vam v realnem svetu primanjkuje, kar pogrešate in dajte v ta kraj. Nato se počasi začnite zavedati svoje okolice in pridite nazaj.

Povzeto po Strauss, K. in Ellis, F.W. (2007). Bonding psychotherapy, Theoretical Foundations and Methods. Publicatie International Society for Bonding Psychotherapy.

Program »Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih substanc« sofinancira MZ.

Piše: Mateja Erce, mag.psih., BPT


Razvoj naših osnovnih potreb


Vsi imamo potrebe. V BPT verjamemo, da imamo 7 osnovnih biopsihosocialnih potreb:

– potreba po bondingu (po fizični bližini in čustveni odprtosti)

– potrebo po navezanosti

– potrebo po avtonomiji

– potrebo po potrditvi in samopodobi

– potrebo po občutku identitete

– potrebo po fizičnem dobrem počutju in občutku ugodja

– potrebo po smislu in spiritualnosti

Primarna naloga prvih mesecev življenja je, iz vidika razvojne psihologije, razvoj bonding sistema z zrcaljenjem, sinhroniziranjem in čustvenim uglaševanjem z ostalimi. Vez med mamo in otrokom se vzpostavlja preko ciklov interakcij. Otrok od mame predvsem sprejema čustvene, senzorične (dotik) signale in signale mimike (obrazni izrazi) – ti signali so shranjeni v otrokovih možganih preko zrcalnih nevronov. Nato otrok poskuša posnemati te signale (preverbalna komunikacija) – s tem se začne bonding sistem, ki dovoljuje fizično in čustveno komunikacijo.

Ko je zadovoljena potreba po bondingu, se začne razvijati sistem navezanosti. V otroštvu se otrok naveže na neko osebo – to je po navadi mati, ki otroku predstavlja varnost, zavetje, zaščito – osebo, na katero se lahko zanese. Taki osebi v teorijah navezanosti pravimo figura navezanosti. Pomembno je, da otrok čuti, da lahko v mami, ali drugi figuri navezanosti, najde varnost, ki jo bo lahko dobil predvsem v trenutkih nelagodja, stiske, nevarnosti. Figura navezanosti otroka pomiri, potolaži, opogumi in opolnomoči (občutek varne navezanosti). Varna navezanost vključuje občutke stabilnega odnosa, v katerih lahko najde varnost, predvidljivost in vključuje čustveno vez.

Ko so potrebe po bondingu in navezanosti zadovoljene,se začne razvijati avtonomni sistem. Radovednost in želja po preizkusu fizičnih sposobnosti vodi otroka, da odkriva okolje, zunanji svet. Otrok svet raziskuje in osvaja samostojno, kjer vključuje varno bazo bondinga in navezanosti za pomiritev, ko to potrebuje. Otrok se nauči, da je sposoben komuniciranja in se čustveno odzvati v zunanjem svetu.

Če so izkušnje bondinga, navezanosti in avtonomije ljubeče podprte, prepoznane in spodbujane, se pri posamezniku razvijejo občutki kompetence, ljubljenosti, dostojanstva in samopodobe. To je temelj za normalen in zdrav narcisizem ter ljubezni do sebe.

Ko je razvita varna navezanost skozi bonding, avtonomni sistem in sistem samopodobe, je naslednji korak odraščanja, zorenja, razvoj sistema identitete. Imamo dve primarni obliki identitete: socialno in spolno. Socialna identiteta vključuje socialno okolje in družinske odnose, medtem ko spolna identiteta obsega posameznikovo zaznavanje spola – ali se vidi kot moški ali ženska. Kognitivna, čustvena in socialna zrelost omogočajo posamezniku, da ozavesti svoj položaj v socialnih omrežjih generacij, spolnih in socialnih klasifikacij. To vodi do jasne in konstante vloge ter tako do jasne in konstantne identitete. To zagotavlja varnost in podporo, saj posameznik ve kam spada v ta svet – v družini, družbi, odnosih.

Ko posameznik zaključi s prejšnjimi koraki odraščanja, je naslednji korak vzpostavitev sistema vrednot in spiritualnega sistema. Sedaj posameznik razmišlja o obstajajočih vrednotah v družini in poskuša najti svoje vrednote – »kaj je za mene pomembno, kaj je vredno moje energije, sposobnosti«. Posameznik poskuša najti svoje odgovore na eksistencialna vprašanja, tj. vprašanja o rojstvu, trpljenju, smrti.

Dobro počutje in ugodje v življenju pridejo kot rezultat prej odgovorno zadovoljenih potreb. Potreba po fizičnem dobrem počutju in občutku ugodja ni zgolj osnovna potreba v ožjem smislu, ampak je tudi znak uspešno zadovoljenih predhodnih potreb.

Dobro počutje in ugodje nista cilj, ampak sta rezultat ukvarjanja s samim seboj ter zadovoljevanja osnovnih biopsihosocialnih potreb.

Povzeto po Strauss, K. in Ellis, F.W. (2007). Bonding psychotherapy, Theoretical Foundations and Methods. Publicatie International Society for Bonding Psychotherapy.

Piše: Mateja Erce, mag.psih., BPT